• انگشتر نقره زنانه
  • نقره عیار 925
  • سنگ الکساندریت
  • رنگ ثابت ضد حساسیت
  • ضمانت مادام العمر اجناس نقره